ARCHIVE

Udvalgte Projekter

DISPLAY 17'

KUNDE: Kultur afd, Horsens


DATO: SEPTEMBER, 2017.


STED: Fængslet, Horsens.


Display er en etableret festival i Horsens Statsfængsel. Festivalen fokuserer på “Creative Construction”, og her kom vi i spil. Vi fik en meget åben opgave uden formulerede behov og med en høj grad af tillid til vores evner igennem hele processen. Med udgangspunkt i festivalens navn lod vi os inspirere af udstillingsmontre, og byggede fire kuber “menneskemontre”. Selvom det ikke var et udtalt behov, valgte vi at forholde os til ophold, tørvejr og skabelse af et visuelt udtryk.


De Pædagogiske Værktøjskasser

Den fysiske Pædagogiske Værktøjskasse er en virtuel platform til deling af viden og erfaring med pædagogiske værktøjer for de ansatte i 13 institutioner.

- Den skal tilpasses de pladsmæssige betingelser.

- Den skal indrettes fleksibelt.

- Den skal være tilgængelig, indbydende, overskuelig og rumme både medlems- og voksenting.

- Reolen skal stå på kontoret og have et voksenudtryk.

KUNDE: UNG i Aarhus VEST


DATO: NOVEMBER , 2017.


STED: Klubberne Peter Fabersvej, AarhusCAFÈ FABER

Vi kom til en klub der indretningsmæssigt havde stået stille i mere end 10 år. Igennem en vejledt proces med ledelse, pædagoger og særligt de unge, har vi fornyet klubbens interiør (og forhåbentlig også kultur). Vi inddrog en lille udvalgt ungegruppe i dele af produktionen. Ved hjælp af gentænkning af eksisterende elementer og design af nye, tilførte vi stedet en ny og anderledes kulturel ramme for samvær og interaktion.

KUNDE: UNG i Aarhus VEST


DATO: JUNI, 2016.


STED: Klubberne Peter Fabersvej, Aarhus


COLABS: Adam Buus, William Thiemer.


STEAL CULTURE

KUNDE: Kultur afd. Horsens                         


DATO: MAJ, 2016


STED: Jernlageret, Horsens


COLABS:Adam Buus, William Thiemer, Dennis Lottrup, Jakob Gedionsen, Mads Dören.

Vi fik en åben opgave som gik på at skabe en fysisk ramme, der skulle give læ, ophold og tørvejr. Stedet var et tidligere jernlager, som skulle danne ramme for forskellige aktiviteter henover sommeren. Indholdet blev skabt og afviklet af lokale aktører. Med inspiration i det nedlagte jernlager skabte vi en “jern”-konstruktion bygget i træ. En fortælling om et forladt stål byggeri, der bliver tilbageerobret af en rebelsk og levende undergrund.

YOLO SPACE CENTER

KUNDE: Ung i Aarhus VEST


DATO: MARTS, 2016


STED: Korsvejskolen Sabroe


COLABS: William Thiemer, Christian Søe Plougsgaard.

Opgaven var her at skabe rammer for en midlertidig klub, i nogle ubrugte kælderlokaler på skolen i Sabroe. I samarbejde med et udvalgt ungeråd førte processen os til temaet rumcenter el. “spacecenter”. Rum/space tolket som frirum til de unge. En særlig udfordring her var kravet om at løsningen skulle kunne flyttes til andre lokaler på et senere tidspunkt.

NY KLUB

KUNDE: Ung i Aarhus VEST


DATO: OKTOBER, 2015


STED: Sødalskolen


COLABS: William Thiemer, Christian Søe Plougsgaard, Adam Buus, Jakob Gedionsen, Dennis Lottrup, Andrea Momme, Andreas Neergaard, Sofie Eriksdatter.

Vi lavede et multifunktionelt uderum af midlertidig karakter, flyttede eksisterende klub til nye lokaler og i processen skabte vi mulighed for en ændring i den eksisterende klubkultur. Den store opgave krævede en længerevarende proces, som inddrog alt fra ledelsen til ungegruppen.  projektet var opdelt i en ude og inde fase. I begge faser var der stor tilslutning og interesse fra de unges side.

VIVA VS. GIRO

KUNDE: Kultur afd. Horsens


DATO: MAJ, 2012


STED: Søndergade, Horsens


COLABS: Gruppen Viva los Pedalos.

Udfordringen var at skabe et modstykke til den store stramme maskine som Giro d´Italia er. Vi valgte at tage form som cykelpirater, med base i og omkring en 20 fods container der blev lavet om til et piratskib med højtalere som kanoner. Herfra lavede vi Inddragende aktiviteter: biograf, løb, workshop, værksted og optog. En særlig udfordring her var, at opbygningen var en del af indslaget. Det krævede derfor, at afviklingen varede i 8 dage.